Rua Doutor Fuas de Mattos Sabino, 15-65
Jardim America, Bauru - SP, 17017-332
Telefone: (14) 3366-4050